onsdag 14 februari 2018

Sammanfattning 2017

Wow, det senaste året har varit händelserikt och det har sannerligen passerat fort. Mitt senaste blogginlägg skrevs för nio månader sedan och jag känner nu att en sammanfattning av 2017 är på sin plats.

Sammanfattning av aktiemedel
Ingående balans per 1 januari 2017: 339.361:-
Utgående balans per 31 december 2017: 371.478:-
Tillskjutet kapital 2017: 14.000kr
Nettoutdelning 2017: 8.886,08:-
Total värdeökning under 2017 (totalavkastning exklusive tillskjutet kapital): 18.004:-
Total värdeökning sedan 2015 (totalavkastning exklusive tillskjutet kapital): 31.020:-
Kapitalallokering per 31 december 2017: Likvida medel 38.8%, Aktier 61.2%, Fonder 0%

Nettoutdelningar under 2016 och 2017
Bolag 2016 2017
Autoliv 0 143,68
Betsson 0 285,6
Castellum 0 450
Fortum 0 896,46
Gjensidige 241,11 455,34
Hemfosa 0 267
Hennes & Mauritz 0 1706
ICA Gruppen 330 1155
Novo Nordisk 78,1 242,37
Pandora 0 223,25
Realty Income 0 59,13
Svenska Handelsbanken 0 700
Swedish Match 0 800
Telia 600 425
Tryg A/S 0 673,88
Unilever 112,51 403,37
Volkswagen 27,04 0
  1388,76 8886,08

Inkomster och utgifter 2017
Under årets lopp har jag arbetat en hel del parallellt med studierna, vilket renderat i en nettoinkomst om ca. 115.000:- + ytterligare ca. 30.000:- i CSN-bidrag. Som ni kanske minns har jag väldigt goda förutsättningar till att avsätta större delen av mina disponibla inkomster till aktier, då jag äger en obelånad bostadsrätt med separat uthyrningsdel vars hyra täcker större delen av mina boendekostnader. Med detta sagt, jag har endast haft 14.680:- i boendekostnader under 2017 (vilket inkluderar hyra, mat, försäkring, el, inredning, etc). 

Större delen av mina utgifter karaktäriseras istället främst av kostnader relaterade till min bil, motorcykel och övrigt nöje. Det låter kanske extremt märkligt i mångas öron att en 25-åring i Stockholm äger en obelånad bostadsrätt samt en bil och motorcykel. Det hela har sin förklaring i att jag, troligtvis i mångas ögon är att betrakta som curlad, då jag fått bilen och bostadsrätten i gåvor av mina föräldrar. Alla kostnader relaterade till dessa står jag personligen för, vilket förklarar varför jag under 2017 endast kunde avsätta 14.000:- till aktiekontot, då jag mot slutet av 2016 nämligen behövde renovera badrummet och köket i bostaden vilket renderade i att jag behövde "låna" 70.000:- från aktiekontot. Större delen av 2017 inkomster gick därmed till att återbetala detta "lån", vilket sedan sommaren 2017 är avklarat.

Bil- och motorcykelrelaterade utgifter uppgick under 2017 till 22.645:- respektive 19.202:-, totalt 41.848:- (varav 3.600:- avser parkering och är inräknat även i boendekostnaderna redovisade ovan, dubbelräknade). Extremt höga kostnader, vilket har sin förklaring i att jag tidigare ägde en äldre bil som krävde  mycket underhåll samt att motorcykeln genomgick en större service. Jag ser väldigt allvarligt på dessa kostnader, då de är på tok för höga. Att ha både bil och motorcykel är självklart en lyx få förunnat, det förstår jag själv, men jag ser detta som ett av mina främre fritidsintressen (främst motorcykeln) och jag har inga planer på att avyttra något fordon. Däremot kommer jag för 2018 att försöka köra färre "onödiga" resor och undvika service (i och med att jag har modernare och pålitligare bil), vilket bör rendera i en total utgiftspost om närmare 30.000:- istället för ca. 42.000:-.

En av de större nyheterna under 2017 är att jag blivit med flickvän, vilket är underbart på många sätt men också associerat med ökade utgifter. Födelsedagspresenter, middagar, spontana presenter.. Ja, listan över hur utgifterna ackumuleras kan göras lång. Detta är något jag inte hade kunnat föreställa mig skulle påverka aktiesparandet nämnvärt, men som jag nu har observerat numera utgör en stor del av mina utgifter.

Aktieutveckling 2017
Portföljen har utvecklats en hel del sedan mitt senaste blogginlägg, en del bolag har tillkommit och en del har fått lämna. Med facit i hand har detaljhandelssektorn varit en väldigt dålig investering för mig, där H&M agerat största sänke. Jag måste erkänna att jag placerat dåligt i just H&M, där jag snittat ned mig för snabbt och aggressivt, vilket föranlett en grov övervikt i bolaget. I skrivande stund är jag investerad till 24% i bolaget av totalt investerat kapital, istället för 6% som jag ursprungligen önskade investera i bolaget. 4x övervikt, det är inget annat än helt idiotiskt och ett fullkomligt misslyckande. Jag ligger minus ca. 20.000:-, den enskilt sämsta aktieaffären jag gjort i mitt liv. Jag funderar på att acceptera situationen som den är och sälja hälften av mina aktier, men har inte fattat ett definitivt beslut ännu. Förhoppningen är att aktiekursen studsar upp lite inom kort.

Andra sidan av myntet är desto roligare läsning (tycker åtminstone jag) och de bästa investeringarna jag gjort är i bussbolaget Nobina, energibolaget Fortum samt bilsäkerhetsbolaget Autoliv. Respektive bolag har stigit ca. 30% sedan köp. Jag välkomnar dock de senaste dagarnas nedgångar då börsen i mångt och mycket känns dyr, vilket jag förvisso har sagt sedan 2015. Ser man till OMXS30 så ligger vi ligger nu på ungefär samma nivå som augusti 2015, justerar vi för utdelningar och ser till SIX30RX så har börsen utvecklats med 6% under samma tidsperiod. Jag håller kvar i min krigskassa och börjar köpa på mig lite smått om OMXS30 faller mot 1450.

Totalavkastningen för min portfölj under 2017 var ca. 8.6% på investerat kapital. Detta innefattar enbart värdeökning på investerat kapital som är hänförlig utdelningar och aktiekursutvecklingar, dock inte tillskjutet kapital. Dvs. jag exkluderar min krigskassa och ser endast till hur det faktiskt investerade kapitalet har utvecklats. Relevant jämförelseindex, SIX30RX, har avkastat närmare 7% under 2017. Jag är extremt förvånad över det faktum att min portfölj överavkastat mot jämförelseindex, givet övervikten i H&M vars aktiekurs presterat horribelt, och jag grämer mig över att min avvikelse från min uttalade investeringsstrategi troligtvis har kostat mig ytterligare 5-6 procentenheter avkastning.

Framtidsutsikter 2018
Jag har stora förhoppningar inför 2018, både i termer av ett ökat fokus på aktiesparandet men även på ett personligt plan. Jag har inte planerat för några större bostadsrenoveringar och jag är fullt inställd på att arbeta så mycket som möjligt för att maximera inkomsterna. Förhoppningen är därmed att jag ska kunna avsätta minst 30% av inkomsterna till aktiekontot, vilka ska investeras omgående. En viktig faktor som kommer att påverka mitt aktiesparande är huruvida jag gör en utbytestermin utomlands till hösten eller nästa vår, vilket kommer föranleda högre kostnader och lägre inkomster (då jag kommer tvingas säga upp mig från mitt deltidsjobb). Besked kommer om några veckor, men jag har stora förhoppningar att få något utbyte.

Sedan några månader tillbaka avsätter jag 25% av de månatliga inkomsterna i ett sparkonto, vilket har till uppgift att agera buffertkonto vid ex. köp av kläder eller resor. Just nu finns det 14.500:- i det kontot. Dessutom avsätts 25% av de månatliga inkomsterna till bostadskontot som ska täcka såväl driftkostnader som mat, inredning och framtida bostadsrenoveringar. Just nu finns det ca. -8.000:- på det kontot (negativt pga. depositionen som min hyresgäst betalat in om 18.000:-). 25% går till månatliga utgifter och resterande 25% går till aktiekontot. Detta anser jag är en relativt balanserad disposition av inkomsterna, att jämföra med tidigare då jag avsatte 50-70% av lönen till aktiekontot men saknade helt ett buffertkonto och bostadskonto.

Nettoförmögenheten uppgår per 2018-01-31 till ca. 380.000:-, vilket exkluderar marknadsvärdet på mina fordon (ca. 170.000:-) och bostadsrätt (ca. 4.000.000:-). Förhoppningen är att uppnå en nettoförmögenhet om 450.000:- per 31 december 2018, detta är dock starkt kopplat till börsutvecklingen och huruvida jag gör ett utbyte till hösten.

Kul att bloggen har lyckats behålla ca. 500 läsare per månad, trots inläggstorkan de senaste tre kvartalen. Med förhoppning om ett underbart 2018 och fler inlägg, önskar jag er en trevlig kväll!

/S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar