onsdag 14 februari 2018

Sammanfattning 2017

Wow, det senaste året har varit händelserikt och det har sannerligen passerat fort. Mitt senaste blogginlägg skrevs för nio månader sedan och jag känner nu att en sammanfattning av 2017 är på sin plats.

Sammanfattning av aktiemedel
Ingående balans per 1 januari 2017: 339.361:-
Utgående balans per 31 december 2017: 371.478:-
Tillskjutet kapital 2017: 14.000kr
Nettoutdelning 2017: 8.886,08:-
Total värdeökning under 2017 (totalavkastning exklusive tillskjutet kapital): 18.004:-
Total värdeökning sedan 2015 (totalavkastning exklusive tillskjutet kapital): 31.020:-
Kapitalallokering per 31 december 2017: Likvida medel 38.8%, Aktier 61.2%, Fonder 0%

Nettoutdelningar under 2016 och 2017
Bolag 2016 2017
Autoliv 0 143,68
Betsson 0 285,6
Castellum 0 450
Fortum 0 896,46
Gjensidige 241,11 455,34
Hemfosa 0 267
Hennes & Mauritz 0 1706
ICA Gruppen 330 1155
Novo Nordisk 78,1 242,37
Pandora 0 223,25
Realty Income 0 59,13
Svenska Handelsbanken 0 700
Swedish Match 0 800
Telia 600 425
Tryg A/S 0 673,88
Unilever 112,51 403,37
Volkswagen 27,04 0
  1388,76 8886,08

Inkomster och utgifter 2017
Under årets lopp har jag arbetat en hel del parallellt med studierna, vilket renderat i en nettoinkomst om ca. 115.000:- + ytterligare ca. 30.000:- i CSN-bidrag. Som ni kanske minns har jag väldigt goda förutsättningar till att avsätta större delen av mina disponibla inkomster till aktier, då jag äger en obelånad bostadsrätt med separat uthyrningsdel vars hyra täcker större delen av mina boendekostnader. Med detta sagt, jag har endast haft 14.680:- i boendekostnader under 2017 (vilket inkluderar hyra, mat, försäkring, el, inredning, etc). 

Större delen av mina utgifter karaktäriseras istället främst av kostnader relaterade till min bil, motorcykel och övrigt nöje. Det låter kanske extremt märkligt i mångas öron att en 25-åring i Stockholm äger en obelånad bostadsrätt samt en bil och motorcykel. Det hela har sin förklaring i att jag, troligtvis i mångas ögon är att betrakta som curlad, då jag fått bilen och bostadsrätten i gåvor av mina föräldrar. Alla kostnader relaterade till dessa står jag personligen för, vilket förklarar varför jag under 2017 endast kunde avsätta 14.000:- till aktiekontot, då jag mot slutet av 2016 nämligen behövde renovera badrummet och köket i bostaden vilket renderade i att jag behövde "låna" 70.000:- från aktiekontot. Större delen av 2017 inkomster gick därmed till att återbetala detta "lån", vilket sedan sommaren 2017 är avklarat.

Bil- och motorcykelrelaterade utgifter uppgick under 2017 till 22.645:- respektive 19.202:-, totalt 41.848:- (varav 3.600:- avser parkering och är inräknat även i boendekostnaderna redovisade ovan, dubbelräknade). Extremt höga kostnader, vilket har sin förklaring i att jag tidigare ägde en äldre bil som krävde  mycket underhåll samt att motorcykeln genomgick en större service. Jag ser väldigt allvarligt på dessa kostnader, då de är på tok för höga. Att ha både bil och motorcykel är självklart en lyx få förunnat, det förstår jag själv, men jag ser detta som ett av mina främre fritidsintressen (främst motorcykeln) och jag har inga planer på att avyttra något fordon. Däremot kommer jag för 2018 att försöka köra färre "onödiga" resor och undvika service (i och med att jag har modernare och pålitligare bil), vilket bör rendera i en total utgiftspost om närmare 30.000:- istället för ca. 42.000:-.

En av de större nyheterna under 2017 är att jag blivit med flickvän, vilket är underbart på många sätt men också associerat med ökade utgifter. Födelsedagspresenter, middagar, spontana presenter.. Ja, listan över hur utgifterna ackumuleras kan göras lång. Detta är något jag inte hade kunnat föreställa mig skulle påverka aktiesparandet nämnvärt, men som jag nu har observerat numera utgör en stor del av mina utgifter.

Aktieutveckling 2017
Portföljen har utvecklats en hel del sedan mitt senaste blogginlägg, en del bolag har tillkommit och en del har fått lämna. Med facit i hand har detaljhandelssektorn varit en väldigt dålig investering för mig, där H&M agerat största sänke. Jag måste erkänna att jag placerat dåligt i just H&M, där jag snittat ned mig för snabbt och aggressivt, vilket föranlett en grov övervikt i bolaget. I skrivande stund är jag investerad till 24% i bolaget av totalt investerat kapital, istället för 6% som jag ursprungligen önskade investera i bolaget. 4x övervikt, det är inget annat än helt idiotiskt och ett fullkomligt misslyckande. Jag ligger minus ca. 20.000:-, den enskilt sämsta aktieaffären jag gjort i mitt liv. Jag funderar på att acceptera situationen som den är och sälja hälften av mina aktier, men har inte fattat ett definitivt beslut ännu. Förhoppningen är att aktiekursen studsar upp lite inom kort.

Andra sidan av myntet är desto roligare läsning (tycker åtminstone jag) och de bästa investeringarna jag gjort är i bussbolaget Nobina, energibolaget Fortum samt bilsäkerhetsbolaget Autoliv. Respektive bolag har stigit ca. 30% sedan köp. Jag välkomnar dock de senaste dagarnas nedgångar då börsen i mångt och mycket känns dyr, vilket jag förvisso har sagt sedan 2015. Ser man till OMXS30 så ligger vi ligger nu på ungefär samma nivå som augusti 2015, justerar vi för utdelningar och ser till SIX30RX så har börsen utvecklats med 6% under samma tidsperiod. Jag håller kvar i min krigskassa och börjar köpa på mig lite smått om OMXS30 faller mot 1450.

Totalavkastningen för min portfölj under 2017 var ca. 8.6% på investerat kapital. Detta innefattar enbart värdeökning på investerat kapital som är hänförlig utdelningar och aktiekursutvecklingar, dock inte tillskjutet kapital. Dvs. jag exkluderar min krigskassa och ser endast till hur det faktiskt investerade kapitalet har utvecklats. Relevant jämförelseindex, SIX30RX, har avkastat närmare 7% under 2017. Jag är extremt förvånad över det faktum att min portfölj överavkastat mot jämförelseindex, givet övervikten i H&M vars aktiekurs presterat horribelt, och jag grämer mig över att min avvikelse från min uttalade investeringsstrategi troligtvis har kostat mig ytterligare 5-6 procentenheter avkastning.

Framtidsutsikter 2018
Jag har stora förhoppningar inför 2018, både i termer av ett ökat fokus på aktiesparandet men även på ett personligt plan. Jag har inte planerat för några större bostadsrenoveringar och jag är fullt inställd på att arbeta så mycket som möjligt för att maximera inkomsterna. Förhoppningen är därmed att jag ska kunna avsätta minst 30% av inkomsterna till aktiekontot, vilka ska investeras omgående. En viktig faktor som kommer att påverka mitt aktiesparande är huruvida jag gör en utbytestermin utomlands till hösten eller nästa vår, vilket kommer föranleda högre kostnader och lägre inkomster (då jag kommer tvingas säga upp mig från mitt deltidsjobb). Besked kommer om några veckor, men jag har stora förhoppningar att få något utbyte.

Sedan några månader tillbaka avsätter jag 25% av de månatliga inkomsterna i ett sparkonto, vilket har till uppgift att agera buffertkonto vid ex. köp av kläder eller resor. Just nu finns det 14.500:- i det kontot. Dessutom avsätts 25% av de månatliga inkomsterna till bostadskontot som ska täcka såväl driftkostnader som mat, inredning och framtida bostadsrenoveringar. Just nu finns det ca. -8.000:- på det kontot (negativt pga. depositionen som min hyresgäst betalat in om 18.000:-). 25% går till månatliga utgifter och resterande 25% går till aktiekontot. Detta anser jag är en relativt balanserad disposition av inkomsterna, att jämföra med tidigare då jag avsatte 50-70% av lönen till aktiekontot men saknade helt ett buffertkonto och bostadskonto.

Nettoförmögenheten uppgår per 2018-01-31 till ca. 380.000:-, vilket exkluderar marknadsvärdet på mina fordon (ca. 170.000:-) och bostadsrätt (ca. 4.000.000:-). Förhoppningen är att uppnå en nettoförmögenhet om 450.000:- per 31 december 2018, detta är dock starkt kopplat till börsutvecklingen och huruvida jag gör ett utbyte till hösten.

Kul att bloggen har lyckats behålla ca. 500 läsare per månad, trots inläggstorkan de senaste tre kvartalen. Med förhoppning om ett underbart 2018 och fler inlägg, önskar jag er en trevlig kväll!

/S

onsdag 3 maj 2017

ATH i portföljvärde

Med förhoppning om att mina läsare är mig trogna och förbiser min två månader långa inläggstorka, skriver jag här ett kort inlägg om min nuvarande portfölj och hur jag ser på att fortsätta investera trots en "dyr" börs.

Sedan mitt senaste inlägg har portföljförändringarna varit minimala. Jag har tagit in Betsson för att kort därpå inse att min due dilligence var knapphändig då jag underestimerade konkurrensen i industrin. Slängde därför ut hälften av aktierna i bolaget (+/- efter courtage) strax efter Q1-rapporten och har nu ca 4.000kr investerat i bolaget, där jag betecknar bolaget  som riskabelt i portföljen.

Autoliv har jag tagit in då jag vill vara exponerad mot fordon. Gjorde misstaget att sälja bort mig för tidigt i Volkswagen (och Volvo...) och har länge nu funderar på att gå in igen. Det positiva här är att majoriteten av fonderna och analytikerna är positivt ställda till aktien och menar på att den är starkt undervärderad, nackdelen är att trenden är negativ. Tog in bolaget efter Q1-rapporten och har nu ett gav på ca 886kr, cirka 8.800kr investerat i bolaget.

I övrigt förblir min portfölj väldigt oförändrad, HM och Ica är fortfarande mina största innehav. Det förstnämnda bolaget tynger verkligen min portfölj nu då jag ligger back ca 5.500kr och trenden är fortsatt negativ. Ingen tydlig tendens till trendbrott ser jag heller de närmsta två månaderna, jag försöker dock intala mig att det är pengar på lång- och inte kort sikt som faktiskt spelar roll. Således försöker jag trycka bort tankarna om en nuvarande "dyr" börs, trots ATH med totalt cirka 346.500kr i portföljen i skrivande stund (varav 21.500kr i orealiserad vinst). Och då har jag inte kunnat göra  löneavsättningar sedan september förra året.

Hur ser jag på att investera i en historiskt högt värderad börs? Personligen har jag svårt att hålla mig till min investeringsstrategi då jag ständigt rycks med (en sorts herding effekt) i gemene mans åsikt om dyrt etc. Kollar man på Q1-rapporterna som släppts dock är värderingarna i mångt och mycket motiverade, det är således inte på tal om en dyr börs utan snarare korrekt prissatt börs. Kommer en smäll, tror jag helt klart att effekten blir tung på samtliga av mina bolag, men det är utdelningen som jag ska låta jobba och inte de kortsiktiga värderingarna. Därmed sagt, jag försöker i största mån följa min strategi om att investera i goda och dåliga tider. Fortfarande har jag dock en buffert om ca 135.000kr som är vilande, dvs jag är ca 40% likvid. Vad jag inte hade gett för att investera den summan när omxs30 sjönk till 1247 punkter dagen efter brexit, men pga försök till att time the market så är situationen som den är..

Tyvärr, men det är inte alltid jag följer mina egna råd och det har kostat mig upprepade gånger. Apple på 93 USD, Microsoft på 49 USD, Volvo på 72 SEK, Volkswagen på 119 EUR.. Samtliga innehav, om jag inte sålt bort mig, hade idag inneburit cirka 20.000-30.000kr högre portföljvärde. Skål för att, förhoppningsvis, lära oss av våra kostsamma misstag.

Njut nu av vårvärmen och ta hand om er!

/S

måndag 13 mars 2017

Pausar bloggen på obestämd tid

Våren är äntligen här och första hojturen är gjord. Jag fullkomligt älskar den här perioden av året, dagarna blir märkbart längre varje vecka och temperaturskillnaderna likaså. Folk börjar krypa ur sina iden och vandra längs gatorna i stan, härligt att se!

Aktiviteten på bloggen (och egentligen på börsen överlag) har varit låg de senaste månaderna. Mycket förändringar sker just nu i mitt liv och skolan tar ut sin rätt likaså, därmed känns det rätt att pausa bloggen lite och fokusera helhjärtat på det som är mer aktuellt just nu. Jag hoppas dock kunna skriva några spontaninlägg emellanåt så ni kan vänta er några statusuppdateringar, förhoppningsvis några gånger per månad. Vill tacka er som följt mig på denna resa och med förhoppning att ni fortsatt kikar in bloggen.

/S

lördag 18 februari 2017

Bra dag på börsen

Igår var en bra och efterlängtad dag på börsen, efter att portföljen gått kräftgång senaste månaderna. Kraft Heinz (delvis ägt av Warren Buffets Berkshire Hathaway) meddelade att de lagt fram förslag på en fussion mellan sig själva och Unilever. Budet låg på cirka 50 dollar (föremål för valutaeffekt) och bestod av kontant- och aktiebetalning. En budpremie på cirka 18% från torsdagens stängningskurs, och vilket skulle göra det till en av världens största affären. Unilever var dock snabba med att avvisa budet och ansåg att det var fundamentalt lågt, samt att de inte delar Kraft Heinz åsikt att synergier skulle förekomma genom affären. Ur ett annat perspektiv är jag frågandes till om affären skulle godkännas av konkurrensverket, eller om de skulle anse den som hämmande och därmed döma ut den. Jag måste dock erkänna att jag gillar idén om ett stort bolag som blir verksamt i än fler områden, varav de är marknadsledande i de flesta. Jag tycker mig ändå se en del synergier och tror att Unilevers ledning försöker pressa upp värderingsmultiplarna något mer. Positivt är att Kraft Heinz snabbt meddelade därefter att de kommer se vidare inom möjligheten att ingå affären med Unilever, vilken avslutade veckan med en uppgång om 14% mot torsdagens stängning.

Swedish Match är ett bolag jag länge suktat efter, och så igår tog jag då chansen att förvärva mig 50st aktier á 271.80:-/aktie i spåren av vad marknaden uppfattade som en dålig årsrapport. Lyckades tajma köpet väldigt väl och avslutade dagen med 2% uppgång.

måndag 6 februari 2017

Arbitrage i Handelsbanken utnyttjat

Tog tillfället idag att sälja av Handelsbanken B till förmån för Handelsbanken A. Om ni minns så gjorde jag det omvända i början av januari, detta har efter avdrag för courtage inneburit att jag gjort en ren arbitragevinst om cirka 700:- efter courtage (e.c).

Transaktionerna ser ut som följande:
2 Jan: Sålde 140st SHB A á 126.90:- = +17,722:- e.c
2 Jan: Köpte 140st SHB B á 123.09:- = -17,276:- e.c
6 feb: sålde 140st SHB B á 138.60:- = 19,355.50:- e.c
6 feb: köpte 140st SHB A á 136.10 = 19,101.60:- e.c

Helt klart en fin affärsmöjlighet, krävs minimalt med ansträngning för att lyckas med detta. Inspirerad av en ny bloggare, Utdelningssmålänningen, gjorde jag en jämförande graf över arbitragemöjligheten i företaget och resultatet finner ni nedan.


Det är en väldigt distinkt prisdiskrepans, vilket är omotiverat högt emellanåt i mitt tycke (även om man tar hänsyn till likviditeten). Jag går endast 5 år tillbaka i tiden men det talar sitt tydliga språk, mellan 2012/02-2015/02 går man miste om ytterligare 4% utdelning om man investerar i A-aktien istället för B-aktien. De senaste åren har varit desto mer volatila men även här kan man maximera utdelningen, genom att istället investera i A-aktien istället.

Intressant fenomen som många uppger att de har utnyttjat ett längre tag, någon vill jag minnas skrev gjorde detta redan 2006.

torsdag 2 februari 2017

Månadsrapport januari

Ännu en månad har kommit till sitt slut, och jag måste medge att jag har svårt att hänga med i svängarna. Tiden räcker helt enkelt inte till, och de dagar man väl kommer hem innan 19.00 präglas av att man måste handla mat eller städa bostaden. Förhoppningsvis går jag nu in i en något lugnare period, vilken möjliggör det för mig att återgå till mina träningsrutiner som tyvärr har blivit lidande den senaste veckan. För att ursäkta det något så har jag även gått med en förkylning den senaste veckan, vilket får agera plåster på såren när egot fått sig en törn.

tisdag 31 januari 2017

Idag är det trevligt att äga HM

Skriver från mobilen så inlägget blir väldigt kort. Men för första gången på länge är det trevligt att vara aktieägare i HM. Vinsten blev högre än väntat och landade på 7409MSEK, att jämföra med väntade 7017MSEK. Fortfarande ser jag inte att företaget växer like-for-like men det är en positiv signal att vi ser ett trendbrott. Utdelningen föreslås kvarstå på 9.75:-/aktie, vilket jag anser vara i det minsta laget. Hade åtminstone hoppats, och även räknat med, 10:-/aktie.

Aktien upp ca 5% idag, vilket är underbart då jag passade på att öka med 25 aktier á 235.60:- i torsdags. Just nu ligger mitt GAV på ca 253.75:- i aktien.

fredag 20 januari 2017

Kort uppdatering

Står utan dator de närmsta två veckorna och därav kommer det vara svårt att få fram blogginlägg. Att skriva på mobilen är en mardröm för mig, trots att jag tillhör den beryktade yngre generationen som tydligen är snabbare än vinden på att knappa på de här manickerna.

I vilket fall som helst, några grejer har hänt de senaste dagarna värda att nämna. Castellums styrelse föreslår en utdelning om 5.00:-/aktie för 2016, att utbetalas över två omgångar om 2.50:- vardera. Jag var betydligt mer konservativ och hade endast räknat med en utdelning om 4.50:-/aktie så jag är helt klart positivt överraskad, även om jag likaså hade accepterat att pengarna stannade kvar i bolaget för vidare förvaltning. Kanske ett tecken på att de inte ser väldans massa lönsamma investeringar framöver?

Jag tar in Fingerprint igen, denna gång endast 70st aktier till 60.25:-/st. Stop loss på 54:-!

H&M är ju klart en besvikelse men jag håller mig fortsatt lojal.

Kan väl medge att jag borde hållit kvar till Volkswagen ytterligare en månad, men alltid enkelt att vara efterklok. Jag förstår inte hur bolaget har värderats upp så mycket på sistone, kanske har jag missat något?

fredag 13 januari 2017

Investera i Swedish Match, oetiskt?

Har under en längre tid funderat på att gå in i Swedish Match, ett bolag jag tror kommer gå starkt i framtiden. Det som har stoppat mig från att investera är dock min inställning till tobak, vilken är väldigt negativ. Jag syftar främst till alla de negativa hälsoaspekter förknippade med nyttjandet av produkten. Ämnet berör väldigt många och jag tror alla känner någon som röker eller snusar. Själv är jag fri från sådana grejer och har aldrig riktigt förstått fascinationen med det, har däremot flera nära anhöriga som är fast i beroendet och som misslyckats upprepade gånger med att sluta. Vill jag verkligen indirekt vara delaktig i deras beroende? Ska man helt försöka slopa tanken om att investera i etiskt tvivelaktiga bolag?

Man kan ju invända och argumentera för att snus är bättre än cigaretter och att Swedish Match därmed inte faller under samma kategori som ex. Marlboro. Visserligen sant, men faktum är att det börjar dyka upp alltfler studier som visar på att snus inte är så ofarligt som man tidigare trott och att flertalet cancerogena ämnen förekommer i produkterna. Sedermera säljer ju Swedish Match även cigarrer och tuggtobak, även om snuset står för majoriteten av omsättningen.

Har grubblat på saken i några dagar nu och kommit fram till att vuxna människor ändå ta ansvar för sina handlingar, och så länge det finns tydliga regleringar som förhindrar barn från att komma över produkten är jag nöjd. Det finns vissa ungdomar/barn som kommer åt tobaken på olagligt håll, och det är olyckligt, men jag vill tro att det är en ytterst liten del det handlar om. Därmed har jag bestämt mig för att analysera bolaget djupare och eventuellt ta en position.

Liknande resonemang kan föras mot Saab i och med deras globala flygförsäljningar som i slutändan kan orsaka mycket misär och elände. För den som brottas med det etiska dilemmat med huruvida man ska investera i Swedish Match eller inte, kan jag rekommendera att rättfärdiga beslutet med att bolaget även säljer tändare..

Hur ser ni på saken?

måndag 9 januari 2017

Hemfosa handlas ex-div idag, återinvesterat utdelning

Hemfosa handlas ex-div idag, vilket borde innebära en nedgång om 1.05:- allt annat lika. Nu föll ju aktien lite mer än så pga det allmänna börshumöret så jag tog tillfället i akt att återinvestera utdelningen och samtidigt skjuta till lite mer kapital, tillräckligt mycket för att köpa mig 5 färska aktier till priset av 79.95:-, vilket på årsbasis höjer min nettoutdelning med ca 21:-.

Fortfarande anser jag att mycket känns dyrt och jag välkomnar börsnedgångar, föredragsvis innan utdelningarna börjar hagla i april/maj så jag hinner ta del av dem. Fortfarande har jag cirka 100.000:- utanför marknaden som jag vill sätta i arbete.