onsdag 26 oktober 2016

Sålt halva innehavet i Volkswagen

Har på senare tid ifrågasatt mitt innehav i Volkswagen just med anledning av att Diesel Gate fortfarande inte är avklarat, om så än på god väg i och med det federala domslutet igår i USA. Det finns en rad osäkerhetsfaktorer som gör mig tvekande till att äga bolaget idag, varför jag helt sonika sålt av ena hälften och behåller den andra.

Osäkerhetsfaktorer:
  • Jag anser inte att kostnaderna för återköpsprogram, ersättning etc är korrekt inprisat i dagens kurs. Det finns en fallhöjd på ytterligare 20-30%, sker detta så köper jag in mig i bolaget igen.
  • Bolaget är konjunkturkänsligt och det är inte i enlighet med min investeringsstrategi. Tanken är ju att i framtiden ha stabila och kontinuerliga kassaflöden, att då ha ett bolag som har hög korrelation med marknaden (Beta 1.84) känns inte betryggande.
  • Euron står väldigt högt och jag har idag en stor exponering mot utländska valutor, något jag inte känner mig bekväm med. Genom att sälja av VOW minskar jag samtidigt exponeringen mot utlandet.
  • Införskaffandet av information kring utländska värdepapper upplever jag är svårare. Kanske letar jag på fel ställen (?) men det händer ibland att jag reagerar på markanta kursrörelser och i först då börjar jag leta i medier efter vad som skett. Annat är det med svenska bolag där informationen är lättillgänglig och lättförståelig.
Faktum är att jag köpte Volkswagen direkt efter avslöjandet i förra året, då på kurser kring 90-100. Jag tyckte då att det fanns en ytterligare fallhöjd, som förvisso uteblev, och köpte därför på mig en spekulationspost. Successivt har kursen stigit och då har jag köpt på mig fler aktier, nu ser jag dock ingen större potentiell uppgångssida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar